Aktualności

Autor: Paweł Butwiłowski | Data wpisu: 06 Lutego 2019
Weź udział w bezpłatnych szkoleniach „Ja w internecie”
Urząd Miasta Ełku zaprasza mieszkańców Ełku na cykl bezpłatnych szkoleń w ramach projektu grantowego „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”. Najbliższe szkolenie już w poniedziałek (11 lutego) o tematyce Rodzic w Internecie”.

„Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” to program bezpłatnych szkoleń mający na celu podniesienie kompetencji cyfrowych, osób dorosłych od 25 roku życia tak, by w większym stopniu korzystały z usług świadczonych drogą elektroniczną w życiu zawodowym i prywatnym.

Dotychczas odbyły się dwa dwudniowe szkolenia w tematykach "Moje finanse i transakcje w sieci" oraz "Tworzę własną stronę internetową (blog)".

W najbliższym czasie odbędzie się szkolenie z cyklu „Rodzic w Internecie”, które odbędzie się w dniach 11 i 13 lutego w godzinach 8.00 – 14.00 w sali nr 10.3 na I piętrze kamienicy organizacji pozarządowych przy ulicy Małeckich 3.

W szkoleniach mogą wziąć udział osoby początkujące stawiające pierwsze kroki w sieci, osoby swobodnie korzystające z komputera chcące zdobyć nowe umiejętności, a także osoby zaawansowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje. Ponadto kursy będą odbywały się w grupach 12 osobowych. Łącznie w ramach projektu zostanie przeszkolonych 264 osób.

Początkujący użytkownicy przejdą kurs wprowadzający w zakresie obsługi komputera, korzystania z internetu, obsługi poczty elektronicznej oraz posługiwania się serwisami i aplikacjami ułatwiającymi funkcjonowanie w życiu codziennym.

Do końca czerwca bieżącego roku odbędą się następujące grupy szkoleń:

·         „Rodzic w Internecie” - 4 dwudniowe szkolenia

·         „Mój biznes w sieci” - 2 dwudniowe szkolenia

·         „Działam w sieciach społecznościowych” - 5 dwudniowych szkoleń

·         „Kultura w sieci” - 3 dwudniowe szkolenia

·         „Moje finanse i transakcje w sieci” - 1 dwudniowe szkolenie

·         „Tworzę własną stronę internetową (blog)” - 4 dwudniowe szkolenia

Aktualne informacje o harmonogramie szkoleń pod linkiem:

http://www.elk.pl/files/multimedia/files/97db80019d75c47b323e59d7295784ea.pdf  


Istotnym elementem szkoleń jest przygotowanie uczestników do:

·         korzystania z usług publicznych online (np. załatwianie spraw urzędowych przy pomocy profilu zaufanego),

·         poruszania się w portalach społecznościowych,

·         wykorzystywania internetu we własnej działalności biznesowej,

·         zdobywania wiedzy na temat tworzenia stron internetowych,

·         ochrony dzieci przed niepożądanymi treściami,

·         zwiększenie dostępu do kultury, edukacji i informacji z legalnych źródeł.

Dzięki projektowi „Ja w internecie” uczestnicy podniosą swoje kompetencje związane m.in. z korzystaniem z usług e-administracji, co zwiększy aktywność lokalnej społeczności w sieci i poprawi jej komunikację z urzędami.

Kwota dofinansowania programu dla Gminy Miasta Ełku wynosi 147 840 zł. ze środków Programu Nasze miasto nie ponosi wydatków z własnych środków.

Projekt finansowany jest w całości ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, działania 3.1: „Działanie szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Rejestracja na szkolenie prowadzona jest na bieżąco w Urzędzie Miasta Ełku, po wcześniejszym umówieniu się tel. 87 73 26 128 (Dariusz Kruszewski) lub mailowo jawinternecie@um.elk.pl 

Więcej szczegółów na temat programu:

·         pod adresem: https://jawinternecie.edu.pl/

·         Wydział Organizacyjny Dariusz Kruszewski, nr. tel. 87 73 26 128, Michał Kawecki 87 73 26 279