Aktualności

Autor: admin | Data wpisu: 30 Kwietnia 2019
Nowa podstrona „Invest in Ełk” z bazą ofert inwestycyjnych miasta Ełku
Pod adresem investin.elk.pl uruchomiona została nowa platforma internetowa skupiająca najważniejsze informacje istotne dla inwestorów. Strona zawiera m. in. bazę ofert inwestycyjnych, mapę terenów inwestycyjnych oraz ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości.

Biuro Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Ełku uruchomiło nową podstronę inwestycyjną investin.elk.pl, która przedstawia najważniejsze informacje i korzyści dla przedsiębiorców chcących lokować kapitał w naszym mieście.

Na stronie umieszczono m.in. informacje o wolnych terenach inwestycyjnych, przetargach i realizowanych inwestycjach, wydarzeniach gospodarczych, ulgach podatkowych, szkoleniach itp.

Na stronie investin.elk.pl  znajdują się m.in.:

  • bieżące aktualności z zakresu inwestycji
  • propozycje inwestycyjne dla przedsiębiorców
  • informacje o projektach inwestycyjnych
  • mapa terenów inwestycyjnych
  • ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości
  • kontakt do Biura Obsługi Inwestora
  • dane statystyczne
  • informacje o infrastrukturze
  • wsparcie dla inwestora (zakres pomocy ze strony miasta)
  • baza ofert terenów inwestycyjnych w Ełku

Obecnie platforma posiada opis 13 terenów inwestycyjnych. Każda z zawiera m.in: lokalizacje i powierzchnie, galerie zdjęć, informacje o nieruchomości, połączenia transportowe, opis infrastruktury.

Więcej o Biurze Obsługi Inwestora

Biuro Obsługi Inwestora funkcjonuje od 2018 r. w strukturze Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełku.

Do zadań Biura należą m.in.:

1) Przygotowywanie kompletnej oferty inwestycyjnej Miasta, jej weryfikacja i aktualizacja, w tym nadzór nad danymi niezbędnymi do jej opracowania.

2) Aktualizacja danych dotyczących oferty inwestycyjnej na portalu Miasta oraz dbałość o aktualność informacji, w tym nadzór nad administratorem strony w tym zakresie.

3) Weryfikacja oferty inwestycyjnej i działań Biura Obsługi Inwestora pod kątem zgodności ze strategicznymi dokumentami Miasta, w szczególności w zakresie ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami.

4) Organizacja i udział w organizowanych przez Urząd działaniach promujących ofertę inwestycyjną Miasta.

5) Udzielanie informacji przedsiębiorcom i inwestorom, w tym prezentacja posiadanej przez Miasto oferty inwestycyjnej.

6) Organizowanie w razie potrzeby wizyt lokalizacyjnych inwestorów na terenie Miasta i współdziałanie z innymi podmiotami w tym zakresie.

7) Asystowanie inwestorom w niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych na poziomie gminy, występujących w trakcie procesu inwestycyjnego.

8) Opieka poinwestycyjna dla firm łącznie ze wsparciem firm, które już działają na terenie Miasta.

9) Współdziałanie z Parkiem Naukowo-Technologicznym w Ełku w zakresie obsługi inwestora.

10) Współdziałanie z podmiotami zaangażowanymi w obsługę inwestora na szczeblu ponadgminnym, w szczególności z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A., Regionalnym Centrum Obsługi Inwestora i Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A..

Kontakt:

Marta Herbszt – naczelnik wydziału, pokój 236 tel. 87 732 62 36, e-mail: m.herbszt@um.elk.pl

Paweł Górski – starszy specjalista ds. obsługi inwestora, pokój 234, tel. 87 732 62 34, e-mail: invest@um.elk.pl