Aktualności

Autor: Paweł Butwiłowski | Data wpisu: 11 Czerwca 2019
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
Urząd Miasta w Ełku wydaje zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z bonifikatą w wysokości 99,9% opłaty. Z bonifikaty skorzystają użytkownicy nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe oraz osoby posiadające użytkownie wieczyste na gruntach Skarbu Państwa.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe budynkami jednorodzinnymi i wielorodzinnymi.

Osoby posiadające nieruchomości zabudowane na cele mieszkaniowe otrzymają do końca 2019 roku zaświadczenie Prezydenta Miasta Ełku potwierdzające przekształcenie, zawierające wszelkie niezbędne informacje w tej sprawie.

Po otrzymaniu zaświadczenia właściciele lokali mieszkalnych i garaży w budynkach wielorodzinnych oraz nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi mogą złożyć do Prezydenta Miasta wniosek o naliczenie płatności jednorazowej za przekształcenie i udzielenie bonifikaty w wysokości 99,9% opłaty. Przeliczenie opłaty rocznej na jednorazową wraz z przyznaniem bonifikaty zostanie potwierdzone przez urząd odrębnym pismem.

Druki wniosków przesyłane są przez Urząd Miasta w Ełku oraz dostępne:

·         w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami (pok. 232, 235 Ip.)

·         w poradniku interesanta na stronie internetowej BIP urzędu

Po wniesieniu całości opłat przekształceniowych, urząd prześle wszystkim właścicielom gruntu zaświadczenie, stanowiące podstawę do złożenia wniosku w Sądzie Rejonowym, w Ełku Wydziale Ksiąg Wieczystych o wykreślenie roszczenia o opłatę z działu III księgi wieczystej.

Z bonifikaty na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności skorzystają użytkownicy:

·         nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe (w tym: stanowisk postojowych oraz garaży)

·         osoby posiadające użytkownie wieczyste na gruntach Skarbu Państwa

Sprawy przekształcenia użytkowania wieczystego na gruntach Skarbu Państwa są realizowane przez Starostę Ełckiego. Informacje i wnioski w tej sprawie należy kierować do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (telefon: 87 621 83 08, ul. Piłsudskiego 5; pokój 8 II p.)

Dodatkowe informacje są udzielane pod nr tel. 87 7326 162, 87 7326 232 lub 87 7326 155