Aktualności

Autor: Wiktoria Hańczyc | Data wpisu: 06 Września 2019
„Bezpieczna droga do szkoły”
Uczniowie ełckich szkół podstawowych w pierwszym tygodniu nowego roku szkolnego mogli liczyć na wsparcie w bezpiecznym dotarciu do szkoły. To kolejny rok wspólnej akcji ełckiej Straży Miejskiej oraz Policji.

Wzorem lat ubiegłych również w tym roku ełcka Straż Miejska i Policja w Ełku czuwały nad bezpieczną drogą do szkół dzieci i młodzieży. Zgodnie z realizacją działań pn. "Bezpieczna droga do szkoły" w dniach 2-6 września patrolowano okolice placówek. Celem akcji było wspieranie uczniów w bezpiecznym dotarciu na zajęcia, a także zwrócenie uwagi kierowców na zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się w pobliżu miejsc intensywnie uczęszczanych przez dzieci.

Dodatkowo w dniach 20-22 sierpnia działania te zostały poprzedzone kontrolą terenów przyległych do szkół i przedszkoli pod względem zachowania porządku i bezpieczeństwa dzieci rozpoczynających nowy rok szkolny. Działaniami zostało objętych łącznie 16 ełckich placówek.