Aktualności

Autor: Magdalena Nowikowska | Data wpisu: 09 Września 2019
Wybierz 9 miesięcy ciąży bez alkoholu!
Urząd Miasta w Ełku włączył się w kampanię edukacyjną “Ciąża bez alkoholu” prowadzoną na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach kampanii planowane są m.in. spotkania edukacyjne dla uczniów 8 klas szkół podstawowych.

„Ciąża bez alkoholu” to hasło kampanii prowadzonej na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Celem akcji jest m.in. rozpowszechnienie oraz zwiększenie wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych w czasie ciąży, a także ukazanie problemu dzieci z FASD.

Jak co roku 9 września na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień FAS zwany też Dniem Świadomości FAS. Oprócz zwrócenia uwagi na problemy osób z Alkoholowym Zespołem Płodowym, ma on na celu uświadomienie przyszłym matkom szkodliwości skutków picia alkoholu w czasie ciąży i jego negatywnego wpływu na rozwój płodu, a w konsekwencji na dalszy rozwój dziecka.