Aktualności

Autor: Wiktoria Hańczyc | Data wpisu: 08 Października 2019
„Spotkajmy się na wyborach”
Związek Miast Polskich w ramach kampanii „Spotkajmy się na wyborach” zachęca mieszkańców miast do udziału w wyborach parlamentarnych. To nie tylko obywatelski obowiązek, ale też świętowanie demokracji.

Celem akcji Związku Miast Polskich jest zachęcenie jak największej liczby Polek i Polaków do tego, żeby wzięli udział w wyborach parlamentarnych. Dodatkowo podkreśla, że udział w wyborach jest obowiązkiem obywatelskim i świętowaniem demokracji.

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się w niedzielę 13 października 2019 roku. Głosować będzie można bez przerwy od godz. 7.00 do godz. 21.00.

Należy pamiętać o zabraniu ze sobą dokumentu potwierdzającego tożsamość: dowód osobisty, e-dowód, paszport lub inny dokument ze zdjęciem.

Do piątku (11 października) można pobierać zaświadczenia o prawie do głosowania, które jest niezbędne do głosowania poza miejscem swojego stałego zamieszkania w przypadku kiedy zainteresowany nie zna adresu, pod którym będzie przebywał w dniu wyborów. Takie zaświadczenie wydaje urząd gminy: właściwy dla miejsca zameldowania na pobyt stały lub w którym zainteresowany został dopisany do rejestru wyborców na wniosek.

Z zaświadczeniem można głosować w dowolnym lokalu wyborczym:

  • w kraju,
  • za granicą,
  • na polskim statku morskim.

W Urzędzie Miasta Ełku w dniu wyborów pełniony będzie dyżur pracowników, którzy będą pomagać w wyjaśnianiu problemów związanych z wyborami. Telefon dyżurny: (87) 732 61 00 lub (87) 732 61 01.

Straż Miejska w Ełku będzie pomagać w dotarciu do lokali wyborczych mieszkańcom miasta. Pomoc dotyczy osób w podeszłym wieku, które mają problem z poruszaniem się oraz osób niepełnosprawnych, samochód nie jest przystosowany do przewozu osób na wózku inwalidzkim. W celu skorzystania z pomocy należy dzwonić pod numer alarmowy 986. Telefon czynny będzie w godz. od 7.00 do 21.00. Można również umówić się wcześniej, aby mieć pewność, że samochód będzie dostępny.