Aktualności

Autor: Magdalena Nowikowska | Data wpisu: 09 Października 2019
Nowy wóz strażacki dla Komendy Powiatowej PSP w Ełku
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ełku dysponuje już nowym średnim samochodem gaśniczym. Przekazanie samochodu ratowniczo - gaśniczego nastąpiło dzisiaj (9 października) z udziałem m.in. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego. Koszt samochodu to ponad 840 tys. zł, w tym 200 tys. zł to wkład Miasta Ełku.

Dzisiaj (9 października) na placu przed strażnicą Komendy Powiatowej PSP w Ełku odbyło się uroczyste przekazanie nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla ełckich strażaków. Akt przekazania wręczył Wojewoda Warmińsko - Mazurski Artur Chojecki w obecności Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Bogdana Wierzchowskiego, prezydenta Ełku Tomasza Andrukiewicza oraz Starosty Ełckiego Marka Chojnowskiego.

Koszt samochodu to 842 tys. zł. Pojazd zakupiony został ze środków finansowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (370 tys. zł), Miasta Ełku (200 tys. zł), Starostwa Powiatowego (200 tys. zł), a pozostałe środki pochodzą z budżetu państwa oraz samorządów gminnych Prostki, Kalinowo i Stare Juchy. Nowy samochód będzie służył do ratowania życia, zdrowia i mienia przed zagrożeniem.

Dzisiejsza uroczystość była również okazją do wręczenia umów dla prezesów jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które skorzystały z rządowego programu jednostek 5000+. Jednostki te otrzymały dofinansowanie w kwocie 5 tys. zł na zadania takie jak m.in.: organizowanie przedsięwzięć oświatowo kulturalnych oraz propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym.

W dniu dzisiejszym Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki przekazał również dofinansowanie w kwocie 99 tys. zł. dla szpitala „Pro-Medica” w Ełku na zakup sprzętu ratownictwa medycznego.