Aktualności

Autor: Paweł Butwiłowski | Data wpisu: 13 Lutego 2020
Kolejne projekty społeczne z dofinansowaniem
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznał dofinansowanie dla kolejnych 9 projektów, które będą realizowane na terenie Miasta i Gminy Ełk. Łącznie wsparciem zostanie objętych 420 osób, a dofinansowanie projektów wyniesie ponad 5 mln 364 tys. zł.

Dofinansowane projekty będą dotyczyły dwóch obszarów: ułatwienia dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym, a także aktywizacji społecznej i zawodowej osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

1.   Wsparcie dotyczące zadania pt. „Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym” otrzymają:


Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA:

·         projekt „My z ulicy Mickiewicza” (44 osoby)

·         projekt „Spotkajmy się w Okrąglaku” (44 osoby)

Dofinansowanie na łączną kwotę ok. 846 tys. zł.


Stowarzyszenie ALTERNATYWA:

·         projekt „Lokalne perspektywy – MOF Ełk” (50 osób)

Dofinansowanie na kwotę ok. 406 tys. zł.


Działania będą polegały na realizacji usług społecznych skierowanych do osób lub rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także realizacji usług wspierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym (np. aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych form samopomocy, udział w rodzinnych piknikach, wspieranie rodzin w ich środowiskach, w szczególności poprzez usługi streetworkera i animatora).


2.   Wsparcie dotyczące zadania pt. „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym otrzymają:

Fundacja Inicjatyw Społecznych „Barwy Ziemi”:

·         projekt „Klub Integracji MOF Ełk” (50 osób – 30 kobiet, 20 mężczyzn)

Dofinansowanie na kwotę ponad 772 tys. zł.


Studio Szkoleń i Doradztwa HR&Biznes Aneta Iwanowska:

·         projekt „Aktywni Kreatywni” (60 osób – 36 kobiet, 24 mężczyzn)

·         projekt „Siła kobiet – aktywne włączenie mieszkanek MOF Ełk”(48 kobiet)

Dofinansowanie na łączną kwotę ponad 1 mln 224 tys. zł


HUMANEO:

·         projekt „Wystarczy chcieć! Aktywizacja społeczno-zawodowa” (60 osób – co najmniej 36 kobiet)

Dofinansowanie na kwotę ponad 927 tys. zł.


Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie:

·         projekt „Kreatywne Horyzonty” (40 osób)

·         projekt „Zadbaj o jutro” (24 osoby)

Dofinansowanie na łączną kwotę prawie 1 mln 200 tys. zł.


Będą to działania polegające na wsparciu dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji o charakterze m.in.: społecznym, zawodowym, edukacyjnym, zdrowotnym.

Przedsięwzięcia będą współfinansowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – specjalnej puli środków z programu regionalnego, przeznaczonej dla Miasta Ełk i Gminy Ełk. Koordynacją wdrażania ZIT MOF Ełk zajmuje się Urząd Miasta Ełku.