Aktualności

Autor: Iga Arciszewska | Data wpisu: 25 Marca 2020
#42 Prezydent Ełku zwrócił się do Marszałek Sejmu i Premiera RP o zmianę terminu wyborów prezydenckich
W związku z epidemią koronawirusa oraz zwiększającym się ryzkiem zachorowania, prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz zwrócił się dzisiaj z wnioskiem do Marszałek Sejmu oraz Premiera RP o przesunięcie terminu wyborów prezydenckich. Ze względu na szereg niezbędnych czynności związanych z ich przygotowaniem, fakt wprowadzenia obostrzeń dotyczących wyjść z domów oraz ogłoszonym stanem epidemii, nie jest możliwe przeprowadzenie wyborów w sposób bezpieczny dla mieszkańców Ełku i zgodny z obowiązującym prawem.

- W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii oraz skalą zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, uprzejmie informuję, że nie jest możliwe zorganizowanie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10.05.2020 r. w sposób bezpieczny dla mieszkańców Miasta Ełku i jednocześnie zgodny z obowiązującym prawem – tymi słowami prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz zwrócił się w piśmie do Marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek oraz Premiera RP Mateusza Morawieckiego.

Prezydent Tomasz Andrukiewicz powołał się na orzeczenie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego z dnia 23 marca 2020 r. Według Sądu Najwyższego działania wyborcze są możliwe w normalnych warunkach funkcjonowania aparatu państwowego. Dlatego ze względu na konieczność przestrzegania, szczególnie w tym czasie, restrykcyjnych wymagań higieniczno-sanitarnych w kontaktach międzyludzkich (oraz obawy społeczeństwa) działania wyborcze mogą być nierealne do wdrożenia.

Z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników, wprowadzone zostały zmiany w funkcjonowaniu i przyjęciach interesantów urzędu. Ograniczony dostęp spowoduje utrudnienia  m.in. w zakresie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.  Problem wystąpi również w ukonstytuowaniu się komisji oraz organizacji i przeprowadzeniu szkoleń dla jej członków (zakaz zgromadzeń). Przy ograniczonej dostępności środków dezynfekujących i higienicznych (lub ich znacznie zawyżone ceny) nie będzie możliwe także zastosowanie odpowiednich procedur bezpieczeństwa dla członków komisji i osób głosujących. Utrudnienia wystąpią też przy sporządzaniu aktów pełnomocnictwa dla uprawnionych wyborców w miejscu ich zamieszkania, jak również przy wydawaniu zaświadczeń o prawie do głosowania. Oba działania bowiem wymuszają zwiększony ruch interesantów w urzędzie.

Dlatego w opinii prezydenta Tomasza Andrukiewicza przeprowadzenie wyborów w dniu 10 maja 2020 r. byłoby działaniem nieracjonalnym i mogącym skutkować w przyszłości podważeniem dokonywanych czynności wyborczych, a tym samym również ostatecznego wyniku wyborów.