Aktualności

Autor: Zbigniew Dąbrowski | Data wpisu: 13 Maja 2020
Nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Ełku
Od 1 czerwca 2020 roku w Ełku obowiązywać będą nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów. Wprowadzona zostanie segregacja odpadów na pięć frakcji oraz oznaczenia pojemników i kontenerów do ich składowania poprzez umieszczenie na nich naklejki z opisem.

W związku z wejściem w życie nowych przepisów, przyjętych przez Sejm i Senat RP „w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” – wprowadzono bezwzględny obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny oraz nowe zasady segregacji odpadów, które są jednolite na terenie całej Polski.

Co tak naprawdę się zmienia?

 Wraz z wejściem w życie rozporządzenia na terenie całej Polski zacznie obowiązywać Wspólny System Segregowania Odpadów (WSSO), którego celem jest ujednolicenie systemów segregacji odpadów w poszczególnych gminach. System wprowadza podział odpadów na frakcje oraz oznaczenia pojemników lub kontenerów do ich składowania:

1.    odpady ze szkła
2.   
odpady z papieru
3.   
odpady z metali, tworzyw sztucznych
4.   
odpady ulegające biodegradacji
5.   
odpady resztkowe

Oznacza to, że nie będzie możliwości zadeklarowania nieselektywnej zbiórki odpadów.

Od 1 czerwca w zabudowie jednorodzinnej dopuszczone będzie przekazanie odpadów do odbioru firmie wywozowej w workach (ale w odpowiedniej kolorystyce) lub w dowolnych lecz oznaczonych naklejką (lub napisem) pojemnikach, sugerującą frakcję do odbioru.

Z dniem 1 lipca 2022 r. (czyli za 2 lata) wszystkie pojemniki będą musiały mieć również następującą kolorystykę:

  • szkło – pojemnik koloru zielonego,
  • papier – pojemnik koloru niebieskiego,
  • metale i tworzywa sztuczne – pojemnik koloru żółtego,
  • dla biodegradowalnych odpadów – pojemnik koloru brązowego,
  • dla odpadów zmieszanych tzw. resztkowych (niedających się do żadnej z powyższych frakcji) – pojemnik koloru czarnego.

Do tego czasu pojemniki będą mogły mieć kolorowe naklejki z informacją o frakcji.

Mieszkańcy na adres domowy otrzymają informacje dotyczące zmian w zakresie systemu gospodarowania odpadami oraz prawidłowej segregacji odpadów, w postaci:

  • broszury
  • naklejek na domowe śmietniczki, które będą formą podpowiedzi jak prawidłowo segregować domowe odpady
  • przygotowana została też aplikacja na smartfony „Ełk segreguje”, która pomoże wspomóc prawidłową selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. Aplikację będzie można pobrać na telefony komórkowe z App Store (dostępna pod koniec maja) i Google Play.

 Google Play

„Ełk segreguje” https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.ninjasoft.czystyelk&gl=PL

Wyrzucając śmieci PAMIĘTAJMY nie tylko o tym, do których pojemników wrzucamy poszczególne odpady, ale również o tym w jaki sposób należy przygotować plastikowe butelki lub puszki poprzez ich zgniatanie, aby następnie łatwiej poddać je właściwemu recyklingowi.

 

Zachęcamy do odwiedzania strony www.czystyelk.pl

Zawierać ona będzie wszelkie niezbędne informacje dotyczące gospodarki odpadami np. druki deklaracji, przepisy prawne, harmonogramy odbioru, zasady selektywnej zbiórki.

Formularze deklaracji – będzie można pobrać w czerwcu na stronie internetowej miasta Ełku oraz w Urzędzie Miasta Ełku. Stawki za odpady dla mieszkańców zmienią się dopiero w lipcu 2020 roku. 

Dodatkowych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Ełku pok. nr: 243, tel. 87 73 26 223.


Ełk segreguje – broszura informacyjna (pdf)