Aktualności

Autor: Joanna Kowalewska | Data wpisu: 13 Stycznia 2021
Pogarszają się warunki pogodowe. Uważajmy na drogach i dbajmy wspólnie o nasze miasto
W związku z pogarszającymi się warunkami pogodowymi, nadchodzącym mrozem oraz pojawieniem się warstwy lodu na chodnikach i drogach apelujemy o ostrożność. Jednocześnie przypominamy, że za usuwanie skutków zimowej aury odpowiadają nie tylko służby miejskie, ale także właściciele bądź zarządcy nieruchomości.

Akcja zimowa realizowana przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ełku obejmuje m.in. usuwanie mechaniczne i ręczne śniegu oraz śliskości z jezdni i ciągów pieszych.

Łączna powierzchnia do utrzymania zimowego będzie na takim samym poziomie co w roku 2020  i wynosić będzie ok. 870 tys. m2.

Priorytetem jest dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców. W celu zapewnienia w tym okresie przejezdności dróg miejskich, w zależności od natężenia ruchu oraz umiejscowienia instytucji ważnych dla bezpieczeństwa mieszkańców, obszar miasta podzielono na strefy kolejności usuwania śliskości i odśnieżania.

Pamiętajmy jednak, że poszczególni właściciele bądź zarządcy nieruchomości odpowiadają za zwalczanie śliskości i odśnieżanie przyległego terenu.

Szczególną uwagę należy zwrócić również na nadmiar śniegu zalegającego na dachach budynków, który w przypadku odwilży powoduje powstawanie nawisów i sopli lodowych zagrażających przechodniom i pojazdom.

Uwagi dotyczące odśnieżania miasta można zgłaszać:
1) do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ełku (tel. 87 610 44 54),
2) do Referatu Komunalnego Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Ełku (tel. 87 73 26 44),
3) Straży Miejskiej w Ełku (986).