Aktualności

Autor: P. B. | Data wpisu: 18 Lutego 2021
Kolejne umowy z przedstawicielami organizacji pozarządowych
Dzisiaj (18 lutego) zostały podpisane kolejne umowy na realizację zadań samorządu przez organizacje pozarządowe w roku 2021. Łączna wartość podpisanych dzisiaj dotacji to 63 700 zł. Od początku roku prezydent podpisał łącznie 43 umowy na realizację zadań publicznych.

Samorząd Miasta Ełku współpracuje z organizacjami pozarządowymi m.in. zlecając im realizację swoich zadań statutowych. Dziś w Urzędzie Miasta Ełku umowy podpisały kolejne organizacje: 

Fundacja Aktywna
Zadanie: Aktywnie w 2021

Uczniowski Klub Sportowy „Maratończyk”
Zadanie: Udział w turniejach Kinder+Sport Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Siatkowej
Liczba odbiorców: 27 osób

Uczniowski Klub Sportowy „Maratończyk”
Zadanie: Chcę być zawsze zdrowy i do sportu gotowy
Liczba odbiorców: 185 osób

Stowarzyszenie Trzeźwego Życia w Ełku
Zadanie: Droga do siebie – jak odnaleźć się na ścieżce zmian

Ełckie Towarzystwo Muzyczne
Zadanie: Msza ełcka – zamówienie kompozytorskie

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem „Impuls”
Zadanie: Punkt konsultacyjno-terapeutyczny Impulsownia 2021
Liczba odbiorców: 42 osoby

Fundacja Ełckie Centrum Sportu
Zadanie: Family BJJ
Liczba odbiorców: 24 osoby

Łącznie kwota dofinansowań to 63 700 zł.

Od początku roku na realizację zadań samorządu przez organizacje pozarządowe prezydent przyznał 51 dotacji, w tym podpisanych zostało 43 umowy na realizację zadań publicznych.

Łączna kwota dofinansowań to ok. 896 196 tys. zł.
W puli środków na kolejne umowy pozostało jeszcze ok. 449 tys. zł w tym:
- tryb pozakonkursowy – ok. 96 tys. zł
- otwarty konkurs ofert – ok. 352 tys. zł w tym 47 tys. zł na profilaktykę od alkoholu.

Umowy z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań samorządu w roku 2021 podpisywane są w zakresie:
  • pomocy społecznej
  • wypoczynku zimowego
  • kultury fizycznej i sportu
  • profilaktyki uzależnień od alkoholu
  • bezpieczeństwa publicznego
  • kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
  • ekologii
Celem programu jest m.in. wspieranie budowy więzi społecznych, rewitalizacji społecznej, wspieranie integracji i współpracy międzypokoleniowej, a także wspieranie edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku.