Aktualności

Autor: Magdalena Nowikowska | Data wpisu: 19 Lutego 2021
XXVII Sesja Rady Miasta Ełku

W środę 24 lutego 2021 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku odbędzie się XXVII zwyczajna sesja Rady Miasta Ełku jako posiedzenie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Sesja będzie transmitowana na żywo w Internecie.

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.    Zatwierdzenie porządku obrad.

3.    Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ełku za okres między sesjami.

4.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej: "Szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) na terenie miasta Ełku dziewczynek w wieku 13 lat na lata 2019 – 2023".

5.    Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Jeziorna IV”.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Jeziorna IV”.

7.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Sielska”.

8.    Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego "Ełk - Parkowa III".

9.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk - Parkowa III”.

10.   Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Centrum”.

11.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

12.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Ełk na rzecz Gminy Ełk, za cenę niższą niż wartość rynkowa nieruchomości.

13.   Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia opracowania „Działania Miasta Ełk na rzecz redukcji emisji CO2 do 2020 r.”

14.   Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty i zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w 2021 roku. (Projekt uchwały wniesiony przez Klub Radnych Polska 2050)

15.   Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. (Dwa warianty projektu uchwały wniesione przez Prezydenta Miasta)

16.   Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2020 r.

17.   Stanowisko w sprawie przebiegu drogi S16 w wariancie Białystok-Ełk.(Projekt Radnych Klubu KO-L)

18.   Stanowisko w sprawie rażąco niskiej alokacji przewidzianej w projekcie „Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce” na realizację programu regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. (Projekt Radnych Klubu KO-L).

19.   Stanowisko w sprawie zapowiedzi centralizacji ochrony zdrowia.

20.   Interpelacje i zapytania radnych.

21.   Oświadczenia i wolne wnioski.

22.   Zakończenie obrad.

 

Sesje Rady Miasta Ełku w kadencji samorządowej 2018-2023 można obejrzeć na żywo w Internecie na kanale

YouTube Rada Miasta Ełku