Zostań członkiem komitetu sterującego związku ZIT MOF Ełk
Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku (Związek ZIT MOF Ełk), w skład którego wchodzą Miasto Ełk i Gmina Ełk, ogłasza nabór kandydatów do Komitetu Sterującego. Nabór dotyczy obsadzenia dwóch miejsc w 9-osobowym Komitecie: a)     1 przedstawiciel sektora społecznego (wraz z zastępcą),...
Więcej
Premia kompensacyjna dla właścicieli budynków
Premia kompensacyjna to element mechanizmu, który ma wyrównać straty, jakie właściciele budynków z lokalami kwaterunkowymi ponieśli w wyniku obowiązywania systemu czynszu regulowanego w okresie między 12 listopada 1994 r. a 25 kwietnia 2005 r. Jest to swego rodzaju zadośćuczynienie dla właścicieli nieruchomości, którzy z powodu obowiązujących w latach 1994–2005 przepisów nie mogli...
Więcej
Nabór kandydatów na członków grupy ds. polityki parkingowej Ełku reprezentujących sektor społeczny w projekcie pn.: „Smart Parking”
Na podstawie zapisów projektu „Smart Parking – zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Ełku”, ogłasza się nabór kandydatów na członków grupy ds. polityki parkingowej Ełku w okresie realizacji projektu od daty powołania grupy do 30.09.2021 r. Do obsadzenia w grupie są 2 miejsca przedstawicieli sektora społecznego wraz z zastępcami. Do najważniejszych zadań...
Więcej
MZK - od 1 kwietnia zmienią się rozkłady jazdy na liniach nr 2,7,16 i 17
Z dniem 1 kwietnia 2019 roku zmianie ulegają rozkłady na liniach nr 2,7,16 i 17 Dwa kursy na linii nr 2 zostają wydłużone do miejscowości Grabnik Osada. Korekcie ulegną godziny odjazdów z przystanków na dwóch kursach. Na linii nr 7 zostanie wyłączony z ruchu przystanek 02 Dąbrowskiego PKP oraz na trasie os. Jeziorna - Konieczki zmianie ulegną...
Więcej
Ankieta oceniająca rozwój Ełku
Urząd Miasta Ełku prowadzi badanie służące ocenie stopnia realizacji i aktualności zapisów „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Ełku do roku 2020”. W związku z tym zachęcamy do wypełnienia krótkiej anonimowej ankiety, której celem jest poznanie opinii mieszkańców na temat Ełku  oraz rozpoznanie potrzeb i oczekiwań wobec dalszego rozwoju miasta. Każdy głos jest niezwykle cenny!...
Więcej
Powstanie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Szkoły Podstawowej nr 5 w Ełku
W dniu 27 lutego 2019 roku, Rada Miasta Ełku podjęła uchwałę nr IV.34.2019, w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – SP nr 5”.  Uchwałą został objęty obszar o powierzchni ok. 3,57 ha, położony w sąsiedztwie wód jeziora Ełckiego, kompleksu Szkoły Podstawowej nr 5, ulic św. Wojciecha i św. M. M. Kolbego oraz plaży...
Więcej
Konkurs - Pamiątka regionu Warmii i Mazur
Ideą konkursu „Pamiątka regionu Warmii i Mazur” jest pozyskanie regionalnej pamiątki, kojarzącej się z naszym regionem, symbolizującej jej kulturę, tradycje regionalne i zwyczaje. Pamiątka jest ważnym elementem promocji regionu, kreuje jego pozytywny wizerunek oraz popularyzuje tutejsze atrakcje i tradycje. Dla turystów powinny stanowić cenną pamiątkę z pobytu, przywoływać...
Więcej
Zmiana siedziby Poradnii Rodzinnej działającej w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informujemy, że Poradnia Rodzinna działająca w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zmieniła swoją siedzibę. Od marca 2019 r. mieści się ona w Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej przy ulicy Kościuszki 27 A. Harmonogram pracy specjalistów nie uległ zmianie. Harmonogram pracy Poradni Rodzinnej Karolina Andrzejewska
Więcej
Prezydent Miasta Ełku podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Prezydent Miasta Ełku działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości iż, w siedzibie tut. Urzędu przy ul. Piłsudskiego nr 4 w dniach 06.03.2019 r. – 26.03.2019 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń (I-wsze piętro) wykaz lokalu mieszkalnego nr 9...
Więcej
Konkurs na projekty ułatwiające dostęp do usług społecznych
Związek ZIT MOF Ełku (w skład którego wchodzą Miasto Ełk i Gmina Ełk) ogłasza nabór wniosków o wydanie rekomendacji dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 dla projektów zamierzających ubiegać się o dofinansowanie z Poddziałania 11.2.5 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekt ZIT Ełk w ramach...
Więcej
ECK nieczynne 4 marca 2019 roku (poniedziałek)
Ełckie Centrum Kultury informuje, że w dniu 04 marca 2019 r. placówka będzie zamknięta z powodu prac konserwacyjnych. Pierożkarnia Caffe znajdująca się na terenie obiektu będzie otwarta.
Więcej
Rekrutacja do miejskich przedszkoli - Krok po kroku
Od 4 marca rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Ełk. Zobacz poradnik dla rodziców! REKRUTACJA 2019/2020 KROK PO KROKU ZOBACZ PORADNIK DLA RODZICÓW!  Nabór do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Mieście Ełku na rok szkolny 2019/2020 https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/elk
Więcej
Wykaz nieruchomości położonych na terenie miasta Ełku, stanowiących własność Gminy Miasta Ełk, przeznaczonych do użyczenia w drodze bezprzetargowej na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża pod pojemniki na odzież używaną
Prezydent Miasta Ełku, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.),` podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie tutejszego urzędu przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 w Ełku w okresie od 26 lutego do 18 marca 2019 r., wywieszo­no na tablicy wykaz nieruchomości położonych...
Więcej
Prezydent Miasta Ełku podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.
Prezydent Miasta Ełku podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców. Prezydent Miasta Ełku działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce...
Więcej
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku przy ul. Łukasiewicza, o obszarze 0,0016 ha, pod zabudowę gospodarczo-garażową.
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku przy ul. Łukasiewicza, o obszarze 0,0016 ha, pod zabudowę gospodarczo-garażową.  Załączniki Ogłoszenie o przetargu (PDF, 1.9 MiB) Mapa (PDF, 354.4 KiB)
Więcej
Ruszył konkurs na Bibliotekarza Roku
Celem konkursu jest popularyzacja zawodu bibliotekarza poprzez wybranie i zaprezentowanie szerokiej publiczności tych pracowników bibliotek, którzy w 2018 roku wyróżnili się ponadstandardowymi osiągnięciami zasługując na wysoką ocenę swoich dokonań. Jak co roku, konkurs składa się z dwóch etapów: okręgowego i ogólnopolskiego. Podczas pierwszego wybierani...
Więcej
Ogłoszenie o kolejnym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku przy ul. Jana Pawła II
Ogłoszenie o kolejnym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku przy ul. Jana Pawła II, o obszarze 0,0933 ha, przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną mieszkaniową. Załączniki Ogłoszenie o przetargu (PDF, 3.1 MiB) Mapa (PNG, 1.2 MiB)
Więcej
Konkurs na realizację zadania „Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi”
Nabór ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pt. „Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi” odbywać się będzie poprzez system Witkac.pl w terminie od 18 lutego 2019 r. i potrwa do 11 marca 2019 r. Zadanie realizowane będzie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2019 r. Łączna kwota na dotację wynosi 86 310 zł. Forma realizacji zadania:...
Więcej
Ogłoszenie o kolejnym przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Ełku przy ul. Podmiejskiej, objętych obszarem SSSE Podstrefa Ełk, o obszarze: 0,4782 ha i 0,8158 ha.
Ogłoszenie o kolejnym przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Ełku przy ul. Podmiejskiej, objętych obszarem SSSE Podstrefa Ełk, o obszarze: 0,4782 ha i 0,8158 ha. Załączniki: - ogłoszenie o przetargu - mapa - druk oświadczenia o innowacyjności  
Więcej
Prezydent Miasta Ełku podaje do publicznej wiadomości wykazy lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.
Prezydent Miasta Ełku działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości iż, w siedzibie tut. Urzędu przy ul. Piłsudskiego nr 4 w dniach 14.02.2019 r. – 06.03.2019 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń (I-wsze piętro) wykaz lokalu mieszkalnego nr 15...
Więcej