Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku
Proponowany porządek obrad: 1.    Otwarcie posiedzenia. 2.    Przyjęcie porządku obrad. 3.    Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na        rzecz najemców. 4.    Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie...
Więcej
Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Miasta Ełku
Proponowany porządek obrad: 1.    Otwarcie posiedzenia. 2.    Przyjęcie porządku obrad. 3.    Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2020 rok. 4.    Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w Miejskim Żłobku nr 1 w Ełku,...
Więcej
Spis Rolny 2020 - Spisz się sam i pomóż swemu miastu wygrać w konkursie Prezesa GUS
Autor: M. Kawecki
Główny Urząd Statystyczny ogłasza konkurs na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu. Uczestnikami konkursu mogą być gminy, na których terenie znajdują się gospodarstwa rolne objęte powszechnym Spisem Rolnym 2020, a ich użytkownicy dokonują samospisu internetowego w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r. Szczegóły konkursu pod adresem:...
Więcej
Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Ełku
Proponowany porządek obrad: 1.    Otwarcie posiedzenia. 2.    Przyjęcie porządku obrad. 3.    Funkcjonowanie oraz plany rozwojowe w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie Filia w Ełku. 4.    Informacja z przygotowań Straży Miejskiej w Ełku do okresu zimowego....
Więcej
Posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Ełku
Proponowany porządek obrad: 1.    Otwarcie posiedzenia. 2.    Przyjęcie porządku obrad. 3.    Szkolna infrastruktura sportowa: boiska i hale sportowe przy szkołach, diagnoza i kierunki na przyszłość. 4.    Inwestycje sportowe samorządu miejskiego. 5.    Funkcjonowanie Ełckiej Kolei...
Więcej
Umów wizytę w urzędzie skarbowym - ruszyła nowa usługa KAS
Więcej na: https://www.warminsko-mazurskie.kas.gov.pl/web/bip-2801/izba-administracji-skarbowej-w-olsztynie/zal...
Więcej
Zmiana rozkładów jazdy autobusów MZK
Autor: J.K.
(fot. arch. MZK) W związku z wprowadzeniem zdalnego nauczania i zamknięciem części placówek oświatowych, ulegają zmianie rozkłady jazdy autobusów komunikacji miejskiej (MZK). Od 02.11.2020 r. autobusy nie będą realizowały kursów o godzinach z oznaczeniem "L" na rozkładach jazdy. Zmiana ta nie dotyczy linii komunikacyjnej nr 3 i 14. Powyższe zasady będą obowiązywały do...
Więcej
Bilety okresowe – można przedłużyć termin ważności
Autor: J.K
(fot.arch. MZK) Osoby, które z powodu stanu epidemiologicznego związanego z pandemią koronawirusa oraz wprowadzenia z dniem 26 października 2020 r. zdalnego nauczania nie będą mogły skorzystać z komunikacji miejskiej zgodnie z przeznaczeniem, a mają wykupiony bilet okresowy, będą miały możliwość wydłużenia terminu ważności posiadanych biletów o ilość niewykorzystanych dni: w...
Więcej
Komunikat Starostwa Powiatowego w Ełku
Wniosek: https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/47014/cms/szablony/7376/pliki/wniosek_o_udzielenie_pomocy_pr...
Więcej
Ogrzewalnia dla osób bezdomnych
Podobnie jak w latach ubiegłych ełcka Caritas uruchomiła ogrzewalnię, w której ciepłe miejsce do spania znajdą osoby bezdomne, przebywające poza schroniskami. Wszystkie miejsca w placówce są siedzące, gdyż zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ogrzewalni nie ma łóżek. Jest za to miejsce do zaparzenia herbaty, wydania jedzenia oraz łazienka i...
Więcej
Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Miasta Ełku odbędzie się 20 października 2020 roku (wtorek) o godzinie 9.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, jako posiedzenie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Priorytety budżetu miasta...
Więcej
Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku odbędzie się 20 października 2020 roku (wtorek) o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, jako posiedzenie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3....
Więcej
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020
Autor: M. Kawecki
SPIS ROLNY - CZĘŚCIOWO PRZYWRÓCONO WYWIADY BEZPOŚREDNIE ZACHOWANE BĘDĄ WSZYSTKIE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMICZNEGO! Spis metodą wywiadu bezpośredniego może być prowadzony przez rachmistrza pod warunkiem zachowania standardowych zaleceń sanitarnych zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Aktualne zasady i ograniczenia znajdują się na stronie:...
Więcej
Raport z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania terenu położonego w sąsiedztwie ulicy gen. Józefa Bema, w obrębie 2 miasta Ełku
W dniach od 7 września do 18 września 2020 r. w Ełku na terenie dawnej tzw. „Bazy Żywca”  przeprowadzone były konsultacje, dotyczące zagospodarowania terenu położonego w sąsiedztwie ulicy gen. Józefa Bema w obrębie 2 miasta Ełku oznaczonego działkami nr 1687/1, 1687/2, 1687/3, 1687/4, 1687/5, 1687/6. Celem konsultacji społecznych było poznanie oczekiwań mieszkańców osiedla...
Więcej
Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Ełku odbędzie się 20 października 2020 roku (wtorek) o godzinie 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, jako posiedzenie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Opinia...
Więcej
Krajowe ćwiczenie RENEGADE/SAREX-20
W dniach 6-9 października 2020 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje ćwiczenia RENEGADE/SAREX-20. Elementami przedsięwzięcia będą zdarzenia dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stanowiący potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej. W związku z powyższym na terenie Miasta...
Więcej
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Ełku odbędzie się 8 października 2020 roku (czwartek) o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, jako posiedzenie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku...
Więcej
Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku odbędzie się 1 października 2020 roku (czwartek) o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, jako posiedzenie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).   Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad....
Więcej
Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Ełku odbędzie się 28 września 2020 roku (poniedziałek) o godzinie 10.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, jako posiedzenie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Prezentacja...
Więcej
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ełku odbędzie się 28 września 2020 roku (poniedziałek) o godzinie 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, jako posiedzenie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Proponowany porządek obrad: 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta...
Więcej