Dyskusja publiczna nad projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ełku
Autor: Sylwia Dobrzyń
W związku z trwającym wyłożeniem do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ełku, zapraszamy do wzięcia udziału w dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie ww. Studium. Najbliższa dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona 5 marca 2021 roku o godz. 1 1 .00 przy użyciu środków komunikacji zdalnej. Osoby...
Więcej
Raport z konsultacji dotyczących bezdomnych zwierząt
Autor: Raport z konsultacji dotyczących bezdomnych zwierząt
Konsultacje „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Ełku w 2021 roku” rozpoczęły się 27 stycznia 2021 r., a zakończyły 5 lutego 2021 r. W trakcie konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi, opinie, wnioski i rekomendacje. Raport z konsultacji dostępny jest tutaj:...
Więcej
Dyskusja publiczna nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego "Ełk-Sikorskiego, Gdańska"
Autor: Sylwia Dobrzyń
W związku z trwającym wyłożeniem do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk-Sikorskiego, Gdańska”, zapraszamy do wzięcia udziału w dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu. Najbliższa dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona 25 lutego 2021 roku o godz. 10.00 w małej sali konferencyjnej Urzędu Miasta, z...
Więcej
Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Miasta Ełku
Autor: M.N.
Proponowany porządek obrad: 1.    Otwarcie posiedzenia. 2.    Przyjęcie porządku obrad. 3.    Prezentacja wydatków związanych z remontami i utrzymaniem dróg oraz planowane remonty i inwestycje drogowe w 2021 roku. 4.    Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży...
Więcej
Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku
Autor: M.N.
Proponowany porządek obrad: 1.    Otwarcie posiedzenia. 2.    Przyjęcie porządku obrad. 3.    Prezentacja Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ełku. 4.    Przekazanie sieci wod-kan ul. Lekarska. 5.    Inwestycje miejskie stan realizacji. 6.   ...
Więcej
Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Ełku
Autor: M.N.
Proponowany porządek obrad: 1.    Otwarcie posiedzenia. 2.    Przyjęcie porządku obrad. 3.    Prezentacja Miejskiego Przedszkola Niezapominajka w Ełku. Najciekawsze, zrealizowane działanie związane z Polityką         Oświatową Samorządu Terytorialnego (POST). 4.    Omówienie...
Więcej
Zmiana terminu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ełku
Autor: M.N.
Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z kontroli wybranej inwestycji miejskiej - Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełku – wiaty. 4. Sprawy różne i wolne wnioski. 5. Zakończenie obrad.  ...
Więcej
Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Ełku
Autor: J.K
Proponowany porządek obrad: 1.    Otwarcie posiedzenia. 2.    Przyjęcie porządku obrad. 3.    Sytuacja epidemiologiczna w dobie pandemii COVID-19 w Powiecie Ełckim. Spotkanie z Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno        Epidemiologicznej w Ełku. 4.    Informacja o wynikach...
Więcej
Posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Ełku
Autor: M.N.
Proponowany porządek obrad: 1.    Otwarcie posiedzenia. 2.    Przyjęcie porządku obrad. 3.    Prezentacja z bieżącej działalności MKS Mazur Ełk. 4.    Bonifikaty dla klubów sportowych w Ełku – wysokości ulg w 2020 r. oraz stawki za wynajem obiektów sportowych i szkolnych       ...
Więcej
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ełku
Autor: Sylwia Dobrzyń
Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...
Więcej
Dyskusja publiczna nad projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ełku
Autor: Sylwia Dobrzyń
W związku z trwającym wyłożeniem do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ełku, zapraszamy do wzięcia udziału w dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie ww. Studium. Najbliższa dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona 1 2 lutego 2021 roku o godz. 1 1 .00 przy użyciu środków komunikacji...
Więcej
Dyskusja publiczna nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego "Ełk- Lazurowa"
Autor: Sylwia Dobrzyń
W związku z trwającym wyłożeniem do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk-Lazurowa”, zapraszamy do wzięcia udziału w dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu. Najbliższa dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona 12 lutego 2021 roku o godz. 11.00 w dużej sali konferencyjnej Urzędu Miasta, z zachowaniem...
Więcej
Uwaga na silny mróz!
Dziś w nocy (4/5 lutego) w naszym regionie prognozowane są silne mrozy. Zwróćmy uwagę na sytuację osób potrzebujących pomocy, samotnych, starszych, bezdomnych. Jeżeli sami nie jesteśmy w stanie pomóc, powiadamiajmy odpowiednie służby.
Więcej
Dyskusja publiczna nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego "Ełk-Sikorskiego, Gdańska"
Autor: Sylwia Dobrzyń
W związku z trwającym wyłożeniem do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk- Sikorskiego, Gdańska”, zapraszamy do wzięcia udziału w dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu. Najbliższa dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona 10 lutego 2021 roku o godz. 10.00 przy użyciu środków komunikacji zdalnej. Osoby...
Więcej
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ełku
Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z kontroli wybranej inwestycji miejskiej - Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełku – wiaty. 4. Sprawy różne i wolne wnioski. 5. Zakończenie obrad. Posiedzenia...
Więcej
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych przedłużony do 16.02.2021 r.
Autor: M.N/M.K
Prezydent Miasta Ełku - Tomasz Andrukiewicz – Gminny Komisarz Spisowy w mieście Ełku ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 będzie przeprowadzony...
Więcej
Znalazłeś martwe ptactwo - zgłoś to odpowiednim służbom
W związku z zagrożeniem wystąpienia grypy ptaków w okresie od późnej jesieni do wczesnej wiosny, Wojewoda Warmińsko-Mazurski przypomina o konieczności zgłaszania do właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii, przypadków znalezienia zwłok ptaków ze środowiska wodnego tj. kaczek, gęsi i łabędzi oraz ptaków drapieżnych.
Więcej
Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Miasta Ełku
Proponowany porządek obrad: 1.    Otwarcie posiedzenia. 2.    Przyjęcie porządku obrad. 3.    Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego w czterech kwartałach 2020 roku. 4.    Opinia komisji do projektu uchwały w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz...
Więcej
Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Ełku
Proponowany porządek obrad: 1.    Otwarcie posiedzenia. 2.    Przyjęcie porządku obrad. 3.    Prezentacja Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku. Najciekawsze, zrealizowane działanie związane z        Polityką Oświatową Samorządu Terytorialnego (POST)....
Więcej