Druga edycja otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2020 roku zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Zadanie obejmuje realizację następujących zadań szczegółowych: 1) Lokalny system wspierania inicjatyw młodzieżowych (maksymalna kwota dotacji: 10 000 zł) 2) Działamy w naszej społeczności lokalnej (maksymalna kwota dotacji: 4 000 zł) 3) Działania lokalne uwzględniające problemy i potrzeby młodzieży wynikające z sytuacji związanej z pandemią COVID-19 (maksymalna kwota dotacji: 6 000 zł) Łączna...
Więcej
Lokal mieszkalny na sprzedaż
Lokal mieszkalny na sprzedaż Miasto Ełk posiada do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal mieszkalny  nr 5 o pow. użytkowej 55,67 m2, położony na poddaszu (III kondygnacja) w budynku nr 17 przy ul. Suwalskiej w Ełku. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 135.500,00 zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy pięćset złotych). Szczegóły...
Więcej
Posiedzeniu Komisji Budżetu Rady Miasta Ełku
Posiedzeniu Komisji Budżetu Rady Miasta Ełku, odbędzie się w systemie online 29 czerwca 2020 roku (poniedziałek) o godzinie 10.00. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Wpływ pandemii Koronawirusa (COVID -19) na finanse Gminy Miasta Ełku. 4. Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej...
Więcej
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Ełku, odbędzie się  26 czerwca 2020 roku (piątek) o godzinie 8.00 w  sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku,  przy ulicy Marsz. J. Piłsudskiego 4. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Opinia do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi przekazanej...
Więcej
Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku odbędzie się online w dniu 26 czerwca 2020 roku (piątek) o godzinie  11.00. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Inwestycje miejskie – stan realizacji. 4. Opinia Komisji do uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku...
Więcej
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ełku odbędzie się 29 czerwca 2020 roku (poniedziałek) o godzinie 14.30 w  sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, jako posiedzenie  z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Proponowany porządek obrad: 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu...
Więcej
Posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Ełku odbędzie się w systemie online w dniu 24 czerwca 2020 roku (środa) o godzinie 9.00 Proponowany porządek obrad:    (.pdf) http://bip.elk.warmia.mazury.pl/system/pobierz.php?plik=Zawiadomienie_komisji_24.06.2020_r..pdf&id=3... Posiedzenia Komisji w kadencji samorządowej 2018-2023...
Więcej
Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Ełku odbędzie się w systemie online w dniu 23 czerwca 2020 roku (wtorek) o godzinie 10.00 Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Omówienie spraw związanych z funkcjonowaniem placówek kulturalnych na terenie miasta Ełku. 4. Finansowanie zadań oświatowych. Informacja...
Więcej
Pamiętajmy o zgniataniu odpadów
W związku z wprowadzeniem selektywnej zbiórki odpadów z podziałem na frakcje - Urząd Miasta Ełku prosi mieszkańców o zgniatanie puszek, plastikowych butelek i opakowań oraz pudełek kartonowych. Pozwoli to na optymalne wykorzystanie przestrzeni pojemników na odpady.
Więcej
Uwaga! Wspólnoty, zarządcy i spółdzielnie mieszkaniowe
Urząd Miasta Ełku przypomina wspólnotom, zarządcom i spółdzielniom mieszkaniowym o obowiązku wyposażenia swoich budynków w odpowiednią ilość pojemników na poszczególne frakcje odpadów komunalnych.
Więcej
Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Ełku, odbędzie się w systemie online w dniu 22 czerwca 2020 roku (poniedziałek) o godzinie  09.00. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Wystąpienie Zastępcy Prezesa Zarządu Spółki Pro-Medica w Ełku. Omówienie bieżących spraw i problemów...
Więcej
Wydłużenie ważności biletów
Osoby, które z powodu stanu epidemii koronawirusa nie mogły skorzystać z komunikacji miejskiej od 16.03.2020 r. zgodnie z przeznaczeniem tj.  uczęszczać do szkół, a miały wykupiony bilet okresowy - będą miały możliwość wydłużenia terminu ważności tego biletu o niewykorzystany okres ważności biletu. Osoby pracujące, które z powodu zawieszenia działalności gospodarczej, również nie...
Więcej
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Ełku, odbędzie się 10 czerwca 2020 roku (środa) o godzinie 9.00 w  sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku.  Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Opinia do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi przekazanej przez Warmińsko-Mazurski Urząd...
Więcej
Ogłoszenie w sprawie emisji obligacji komunalnych
Obligacje Miasta Ełk Zapraszam do składania ofert na przeprowadzenie emisji obligacji komunalnych  w 2020 roku na łączną kwotę 20 000 000 zł (dwadzieścia milionów złotych). Zgodnie z podjętą Uchwałą nr XVII.168.2020 z dnia 27 maja 2020 roku Rady Miasta Ełku w sprawie emisji obligacji komunalnych w 2020 roku Miasto Ełk planuje emisję obligacji w 4 seriach, z...
Więcej
Zalecenia GIS dotyczące kąpielisk
Autor: M. Łuba W związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym, Główny Inspektorat Sanitarny wydał zalecenia dotyczące korzystania z kąpielisk. Otwarcie kąpielisk z odpowiednim reżimem sanitarnym jest istotne z uwagi na bezpieczeństwo kąpiących się.  Tu można zapoznać się z zaleceniami.
Więcej
Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Budżetu odbędzie się w systemie online w dniu 26 maja 2020 roku (wtorek) o godzinie 09.00. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego w I kwartale 2020 roku. 4. Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata...
Więcej
Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku odbędzie się w systemie online w dniu 25 maja 2020 roku (poniedziałek) o godzinie  10.00 Proponowany porządek obrad: 1.  Otwarcie posiedzenia. 2.  Przyjęcie porządku obrad. 3.  Informacja na temat rozbudowy sieci gazowej w Ełku. 4.  Inwestycje miejskie – stan realizacji....
Więcej
Posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Ełku odbędzie się w dniu 21 maja 2020 roku (czwartek) o godzinie  9.00 w systemie online.  Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Informacja  Prezydenta Miasta o przyznanych laurach (nagrodach i wyróżnieniach) dla najlepszych sportowców, trenerów i klubów za...
Więcej
Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego
W dniu 20 maja 2020 r. (środa) o godz. 9:00 zaplanowano posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Ełku. Obrady odbędą się w systemie online i będą transmitowane na żywo w Internecie. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia . 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej w Ełku. 4. Ocena zasobów pomocy...
Więcej
Lokale użytkowe na sprzedaż przy ul. Jana i Hieronima Małeckich
Lokale użytkowe na sprzedaż Miasto Ełk posiada do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego dwie nieruchomości lokalowe użytkowe położone na I piętrze w budynku nr 2 przy ul. Jana i Hieronima Małeckich w Ełku: 1)   nr 12 o pow. 27,71 m2. Cena wywoławcza wynosi 97.000,00  zł. Wadium – 19.000,00 zł; 2) nr 13  o pow. 64,55 m2....
Więcej