KOMUNIKAT z dn. 26.03.2020 r. PREZYDENTA MIASTA EŁKU
INFORMUJE o sporządzeniu wykazu szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na terenie Miasta Ełku. Na potrzeby zapewnienia ochrony lokalnej społeczności w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej zarządzeniem Nr 457.2020 z dnia 20 marca 2020 roku określono szczególne...
Więcej
Odwołano posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego
W związku z zagrożeniem wynikającym z rosnącej liczby zachorowań spowodowanych koronawirusem, w trosce o bezpieczeństwo radnych, władz miasta, pracowników Urzędu Miasta Ełku i gości zaplanowane na 17 marca 2020 roku posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Ełku nie odbędzie się.
Więcej
Prezydent Miasta Ełku podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku nr 22 przy ul. Adama Mickiewicza w Ełku przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców wraz ze sprzedażą udziału w działce oznaczonej numerem 400/26. Wykaz w...
Więcej
VII edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich
Uczestnictwo w Dniach Otwartych to znakomita okazja, by nawiązać nowe kontakty z potencjalnymi klientami czy kontrahentami. A przede wszystkim – by pokazać szerszemu gronu swoją markę,  produkt, usługę. Słowem to, czym zajmujecie się na co dzień. Nie musicie organizować spektakularnego eventu. Wystarczy, że udostępnicie swoją codzienną ofertę ze zniżką lub po prostu...
Więcej
Komunikat Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Olsztynie w sprawie koronawirusa SARS – CoV - 2
Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że każda osoba powinna bezzwłocznie telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną w swoim powiecie, jeśli była w krajach objętych zakażeniem nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 14 dni (Chiny, Korea Południowa, Północne Włochy, Iran, Japonia, Tajlandia, Wietnam, Singapur, Tajwan) i po...
Więcej
Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Ełku, odbędzie się 17 lutego 2020 roku (poniedziałek) o godzinie  10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, przy ulicy Marsz. J. Piłsudskiego 4. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Prezentacja Miejskiego Przedszkola i Żłobka „EKOLUDKI”. Najciekawsze, zrealizowane...
Więcej
Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku odbędzie się 14 lutego  2020 roku (piątek) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, przy ulicy Marsz. J. Piłsudskiego 4. Proponowany porządek obrad: 1.  Otwarcie posiedzenia. 2.  Przyjęcie porządku obrad. 3.  R aport z konsultacji społecznych dotyczących...
Więcej
Posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Ełku, odbędzie się 13 lutego 2020 roku (czwartek) o godzinie  10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, przy ulicy Marsz. J. Piłsudskiego 4. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Prezentacja Uczniowskiego Klubu Sportowego Trójka Ełk. 4. Funkcjonowanie Szkoły...
Więcej
Przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Pileckiego".
Autor: Julita Stupak
W dniu 18 grudnia 2019 roku, Rada Miasta Ełku podjęła uchwałę nr XIV.131.2019, w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Pileckiego.  Uchwałą został objęty obszar o powierzchni ok. 15,75 ha, położony w północnej części miasta, w sąsiedztwie obwodnicy miasta oraz ulic Kolonia, płk. Witolda Pileckiego i gen. Fieldorfa...
Więcej
Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Ełku, odbędzie się 12 lutego 2020 roku (środa) o godzinie 09.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, przy ulicy Marsz. J. Piłsudskiego 4. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3.  Omówienie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na...
Więcej
„ELEKTROMOBILNOŚĆ W PRAKTYCE” certyfikowane szkolenie PSPA 19 lutego 2020 w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku.
Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, Prezydent Miasta Ełk oraz Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku mają zaszczyt zaprosić na certyfikowane szkolenie PSPA realizowane w ramach ogólnopolskiej akcji informacyjnej „ELEKTROMOBILNOŚĆ W PRAKTYCE”, które odbędzie się dnia 19 lutego 2020 r. w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku. Cykl certyfikowanych, bezpłatnych...
Więcej
Konsultacje społeczne projektu „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Ełku w 2020 roku”.
Konsultacje społeczne projektu „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Ełku w 2020 roku”. Prezydent Miasta Ełku zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie...
Więcej
Park Naukowo-Technologiczny w Ełku zachęca do składania wniosków w Programie „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje”.
Program ma na celu wsparcie działania mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze zielonych (przyjazne środowisku) i niebieskich (woda) technologii oraz technologii ułatwiających codzienne funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym i starszym. Program realizowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru...
Więcej
Posiedzenie Komisji Budżetu oraz Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Budżetu oraz Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku, odbędzie się 14 stycznia 2020 roku (wtorek) o godzinie 09.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, przy ulicy Marsz. J. Piłsudskiego 4. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Prezentacja Uczniowskiego Klubu Sportowego Trójka Ełk....
Więcej
Posiedzenie Komisji Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki oraz Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Ełku, odbędzie się 13 stycznia 2020 roku (poniedziałek) o godzinie  10.00  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, przy ulicy Marsz. J. Piłsudskiego 4. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Prezentacja Uczniowskiego Klubu Sportowego...
Więcej
Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Ełku, odbędzie się 8 stycznia  2020 roku (środa) o godzinie 9.00 w  sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku.  Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie planu pracy komisji na 2020 rok. 4. Opinia komisji do projektów uchwał,...
Więcej
Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie w Ełku w roku 2020
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: poinformowanie osoby fizycznej (osoby uprawnionej) o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego, przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem...
Więcej
Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w powiatach ełckim, gołdapskim i oleckim
Informujemy, że w dniach od 7 do 20 stycznia 2020 r. zaplanowano kolejny nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu Powiatu Gołdapskiego "Własna firma w EGO” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na terenie powiatów...
Więcej
Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne spotkanie informacyjne pn. „Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej” Termin : 8 stycznia 2020 r. w godzinach 10.00- 12.50 Miejsce : EŁK, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Filia w Ełku, ul. Grunwaldzka 1...
Więcej
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Ełku, odbędzie się 18 grudnia 2019 roku (środa) o godzinie 8.30 w  sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku.  Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Opinia do projektu uchwały  w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta...
Więcej