Ogłoszenia - Posiedzenia Komisji Rady Miasta Ełku

Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku odbędzie się online w dniu 26 czerwca 2020 roku (piątek) o godzinie  11.00. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Inwestycje miejskie – stan realizacji. 4. Opinia Komisji do uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku...
Więcej
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ełku odbędzie się 29 czerwca 2020 roku (poniedziałek) o godzinie 14.30 w  sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, jako posiedzenie  z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Proponowany porządek obrad: 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu...
Więcej
Posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Ełku odbędzie się w systemie online w dniu 24 czerwca 2020 roku (środa) o godzinie 9.00 Proponowany porządek obrad:    (.pdf) http://bip.elk.warmia.mazury.pl/system/pobierz.php?plik=Zawiadomienie_komisji_24.06.2020_r..pdf&id=3... Posiedzenia Komisji w kadencji samorządowej 2018-2023...
Więcej
Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Ełku odbędzie się w systemie online w dniu 23 czerwca 2020 roku (wtorek) o godzinie 10.00 Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Omówienie spraw związanych z funkcjonowaniem placówek kulturalnych na terenie miasta Ełku. 4. Finansowanie zadań oświatowych. Informacja...
Więcej
Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Ełku, odbędzie się w systemie online w dniu 22 czerwca 2020 roku (poniedziałek) o godzinie  09.00. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Wystąpienie Zastępcy Prezesa Zarządu Spółki Pro-Medica w Ełku. Omówienie bieżących spraw i problemów...
Więcej
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Ełku, odbędzie się 10 czerwca 2020 roku (środa) o godzinie 9.00 w  sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku.  Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Opinia do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi przekazanej przez Warmińsko-Mazurski Urząd...
Więcej
Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Budżetu odbędzie się w systemie online w dniu 26 maja 2020 roku (wtorek) o godzinie 09.00. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego w I kwartale 2020 roku. 4. Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata...
Więcej
Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku odbędzie się w systemie online w dniu 25 maja 2020 roku (poniedziałek) o godzinie  10.00 Proponowany porządek obrad: 1.  Otwarcie posiedzenia. 2.  Przyjęcie porządku obrad. 3.  Informacja na temat rozbudowy sieci gazowej w Ełku. 4.  Inwestycje miejskie – stan realizacji....
Więcej
Posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Ełku odbędzie się w dniu 21 maja 2020 roku (czwartek) o godzinie  9.00 w systemie online.  Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Informacja  Prezydenta Miasta o przyznanych laurach (nagrodach i wyróżnieniach) dla najlepszych sportowców, trenerów i klubów za...
Więcej
Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego
W dniu 20 maja 2020 r. (środa) o godz. 9:00 zaplanowano posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Ełku. Obrady odbędą się w systemie online i będą transmitowane na żywo w Internecie. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia . 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej w Ełku. 4. Ocena zasobów pomocy...
Więcej
Posiedzenie Komisji Budżetu oraz Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Budżetu oraz Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku, odbędzie się w systemie online w dniu 15 kwietnia 2020 roku (środa) o godzinie 9:00. Proponowany porządek obrad: 1.  Otwarcie posiedzenia. 2.  Przyjęcie porządku obrad. 3.  Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy...
Więcej
Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Ełku, odbędzie się 17 lutego 2020 roku (poniedziałek) o godzinie  10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, przy ulicy Marsz. J. Piłsudskiego 4. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Prezentacja Miejskiego Przedszkola i Żłobka „EKOLUDKI”. Najciekawsze, zrealizowane...
Więcej
Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku odbędzie się 14 lutego  2020 roku (piątek) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, przy ulicy Marsz. J. Piłsudskiego 4. Proponowany porządek obrad: 1.  Otwarcie posiedzenia. 2.  Przyjęcie porządku obrad. 3.  R aport z konsultacji społecznych dotyczących...
Więcej
Posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Ełku, odbędzie się 13 lutego 2020 roku (czwartek) o godzinie  10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, przy ulicy Marsz. J. Piłsudskiego 4. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Prezentacja Uczniowskiego Klubu Sportowego Trójka Ełk. 4. Funkcjonowanie Szkoły...
Więcej
Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Ełku, odbędzie się 12 lutego 2020 roku (środa) o godzinie 09.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, przy ulicy Marsz. J. Piłsudskiego 4. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3.  Omówienie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na...
Więcej
Posiedzenie Komisji Budżetu oraz Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Budżetu oraz Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku, odbędzie się 14 stycznia 2020 roku (wtorek) o godzinie 09.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, przy ulicy Marsz. J. Piłsudskiego 4. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Prezentacja Uczniowskiego Klubu Sportowego Trójka Ełk....
Więcej
Posiedzenie Komisji Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki oraz Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Ełku, odbędzie się 13 stycznia 2020 roku (poniedziałek) o godzinie  10.00  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, przy ulicy Marsz. J. Piłsudskiego 4. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Prezentacja Uczniowskiego Klubu Sportowego...
Więcej
Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Ełku, odbędzie się 8 stycznia  2020 roku (środa) o godzinie 9.00 w  sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku.  Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie planu pracy komisji na 2020 rok. 4. Opinia komisji do projektów uchwał,...
Więcej
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Ełku, odbędzie się 18 grudnia 2019 roku (środa) o godzinie 8.30 w  sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku.  Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Opinia do projektu uchwały  w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta...
Więcej
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ełku, odbędzie się 20 grudnia  2019 roku (piątek) o godzinie 8.00 w  sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku. Proponowany porządek obrad: 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z kontroli dotacji związanej z działalnością BOP w zakresie organizacji sportu. 3. Propozycje do planu pracy komisji na 2020 rok. 4....
Więcej