Ogłoszenia

Lokal mieszkalny na sprzedaż

Miasto Ełk posiada do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal mieszkalny  nr 5 o pow. użytkowej 28,20 m2 położony na I piętrze w budynku nr 9 przy ul. Generała Władysława Sikorskiego w Ełku.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 107.160,00 zł (sto siedem tysięcy sto sześćdziesiąt złotych).

Szczegóły dotyczące oferty sprzedaży dostępne są w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełku – pokój 235, tel. 87 732 61 35, na stronie internetowej Urzędu Miasta Ełku i w Biuletynie Informacji Publicznej.