Ogłoszenia

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie w Ełku
Mieszkańcy Ełku i powiatu ełckiego mogą bezpłatnie skorzystać z pomocy prawnej oraz Poradnictwa Obywatelskiego. Z pomocy może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby fizycznej (osoby uprawnionej) o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie obejmuje:
 • rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady,
 • różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych,
 • osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach,
 • w razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji.

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Forma zapisu:
Termin wizyty ustalany jest telefonicznie:87 615-65-30, poniedziałek-piątek (w godz. 10:00 – 14:00) lub poprzez  e-mail: npp@powiat.elk.pl .

Inne informacje:
Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz w punkcie porad obywatelskich.
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.


Wykaz osób świadczących nieodpłatną pomoc prawną 01.10-31.12.2019 r. na terenie miasta Ełku (obiekty dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich):

 • ul. Kościuszki 28A

PONIEDZIAŁEK
13.00-17.00 – adw. Kropiwnicka Iwona /adw. Gawryluk Tomasz

WTOREK
13.00-17.00 – adw. Wojtalik Monika /adw. Żabiński Błażej

ŚRODA
13.00-17.00 – adw. Szypulski Tomasz /adw. Karaczun Magdalena

CZWARTEK
13.00-17.00 – adw. Karaczun Magdalena /adw. Rycharski Olgierd Leszek

PIĄTEK
13.00-17.00 – adw. Żabiński Błażej /adw. Gajewski Szymon

 • ul. Małeckich 3 lok. 28

PONIEDZIAŁEK
10.00-14.00 – radca prawny Sosnowska Danuta

WTOREK
10.00-14.00 – radca prawny Kott Adriana

ŚRODA
10.00-14.00 – radca prawny Sosnowska Danuta

CZWARTEK
10.00-14.00 – radca prawny Pietkiewicz Zofia

PIĄTEK
10.00-14.00 – radca prawny Andrzejewska – Florczuk Olga


Wykaz osób świadczących nieodpłatną pomoc prawną i  nieodpłatne poradnictwo obywatelskie od 01.09 do 31.12.2019 r. (obiekty dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich):


Punkt pomocy prawnej:

 • Kalinowo, ul. Szkolna 1 (Ośrodek Zdrowia)

WTOREK, ŚRODA, PIĄTEK
8.00 – 12.00 - radca prawny Andrzejewska Violetta

 • Prostki, ul. 1 Maja 44B (Urząd Gminy Prostki)

PONIEDZIAŁEK, CZWARTEK
8.00 – 12.00 - radca prawny Andrzejewska Violetta


Punkt poradnictwa obywatelskiego:

 • Stare Juchy, ul. Ełcka 8

PONIEDZIAŁEK, CZWARTEK
09.00 – 13.00 - radca prawny Andrzejewska Violetta, radca prawny Andrzejewska- Florczuk Olga

 • Straduny, ul. Michała Kajki 10/3

WTOREK, ŚRODA, PIATEK
08.00 – 12.00 - radca prawny Andrzejewska Violetta, radca prawny Andrzejewska- Florczuk Olga