Ogłoszenia

Autor: Karolina Sawczuk
DOFINANSOWANIE USUWANIA FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

Prezydent Miasta Ełku informuje, że Miasto Ełk zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Informacja o programie dostępna jest na stronie internetowej:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/usuwanie-folii-rolnic...

W związku z powyższym, rolnicy z terenu naszego miasta, zainteresowani usunięciem odpadów pochodzących z działalności rolniczej, takich jak: folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag, mogą składać wnioski do Kancelarii Urzędu Miasta Ełku, w terminie do 06.11.2019 r.

 W przypadku otrzymania dofinansowania Miasto Ełk ogłosi w 2020 r. przetarg i ustali zasady zbierania, transportu i zagospodarowania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Dofinansowanie do 1 tony odpadów wynosi 500 zł. Różnicę pomiędzy ceną z przetargu a dofinansowaniem pokrywa rolnik.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Ełku, pokój nr 243 w godzinach pracy Urzędu oraz pod numerem tel. 87 73 26 223.

Druk wniosku: