Ogłoszenia

Lokal mieszkalny na sprzedaż

Miasto Ełk posiada do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal mieszkalny  nr 8 o pow. użytkowej 103,31 m2, położony na III piętrze w budynku nr 11A przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ełku. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 215 000 zł.

Szczegóły dotyczące oferty sprzedaży dostępne są w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełku – pokój 235, tel. 87 732 61 35, na stronie internetowej Urzędu Miasta Ełku i w Biuletynie Informacji Publicznej.