Ogłoszenia

Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Ełku

Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Ełku, odbędzie się 8 stycznia  2020 roku (środa) o godzinie 9.00 w  sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku.

 Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie planu pracy komisji na 2020 rok.
4. Opinia komisji do projektów uchwał, postanowień, sprawozdań, raportów będących w porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta Ełku.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenia Komisji w kadencji samorządowej 2018-2023 można obejrzeć na żywo w Internecie na kanale YouTube Rada Miasta Ełku.