Ogłoszenia

Posiedzenie Komisji Rady Miasta Ełku

Posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki oraz Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Ełku, odbędzie się 13 stycznia 2020 roku (poniedziałek) o godzinie  10.00  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, przy ulicy Marsz. J. Piłsudskiego 4.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Prezentacja Uczniowskiego Klubu Sportowego Trójka Ełk.

4. Prezentacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Ełku im. Danuty Siedzikówny „INKI”. Najciekawsze, zrealizowane działanie związane z Polityką Oświatową Samorządu Terytorialnego (POST).

5. Informacja dotycząca oferty dla dzieci i młodzieży w okresie zimowym.

6. Karta Ełczanina – omówienie, funkcjonowanie, propozycje ulg.

7. Opinia Komisji do projektów uchwał, postanowień, sprawozdań, raportów będących w porządku obrad najbliższej Sesji Rady Miasta Ełku.

8. Przyjęcie planu pracy Komisji Sportu i Turystyki na 2020 rok.

9. Przyjęcie planu pracy Komisji Edukacji i Kultury na 2020 rok.

10.Sprawy różne i wolne wnioski.


Posiedzenia Komisji w kadencji samorządowej 2018-2023 można obejrzeć na żywo w Internecie na kanale YouTube Rada Miasta Ełku.