Ogłoszenia

Posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Ełku

Posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Ełku, odbędzie się 13 lutego 2020 roku (czwartek) o godzinie  10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, przy ulicy Marsz. J. Piłsudskiego 4.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Prezentacja Uczniowskiego Klubu Sportowego Trójka Ełk.

4. Funkcjonowanie Szkoły Sportowej i plany na rok szkolny 2020/2021.

5. Kalendarz imprez i przedsięwzięć sportowych, kulturalnych i turystycznych na 2020 rok – cele i budżety poszczególnych imprez.

6. Opinia Komisji do projektów uchwał, postanowień, sprawozdań, raportów będących w porządku obrad najbliższej Sesji Rady Miasta Ełku.

7. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Posiedzenia Komisji w kadencji samorządowej 2018-2023 można obejrzeć na żywo w Internecie na kanale YouTube Rada Miasta Ełku