Ogłoszenia

Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku

Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku odbędzie się 14 lutego  2020 roku (piątek) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, przy ulicy Marsz. J. Piłsudskiego 4.

Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia.
2. 
Przyjęcie porządku obrad.
3.  R
aport z konsultacji społecznych dotyczących przygotowania polityki parkingowej miasta Ełku. Etap I.
4. 
Opinia Komisji do projektów uchwał, postanowień, sprawozdań, raportów będących w porządku obrad najbliższej Sesji Rady Miasta Ełku.
5. 
Sprawy różne i wolne wnioski.

Po zakończeniu posiedzenia komisja uda się z wizytą do Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Eko-MAZURY Sp. z o.o.  w  Ełku.


Posiedzenia Komisji w kadencji samorządowej 2018-2023 można obejrzeć na żywo w Internecie na kanale YouTube Rada Miasta Ełku