Ogłoszenia

Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Ełku

Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Ełku, odbędzie się 17 lutego 2020 roku (poniedziałek) o godzinie  10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, przy ulicy Marsz. J. Piłsudskiego 4.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2.
Przyjęcie porządku obrad.
3.
Prezentacja Miejskiego Przedszkola i Żłobka „EKOLUDKI”. Najciekawsze, zrealizowane działanie związane z Polityką Oświatową Samorządu Terytorialnego (POST).
4.
Informacja na temat dodatków dla nauczycieli wypłacanych z budżetu miasta.
5.
Informacja na temat średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk.
6.
Opinia Komisji do projektów uchwał, postanowień, sprawozdań, raportów będących w porządku obrad najbliższej Sesji Rady Miasta Ełku.

Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenia Komisji w kadencji samorządowej 2018-2023 można obejrzeć na żywo w Internecie na kanale YouTube Rada Miasta Ełku