Ogłoszenia

Prezydent Miasta Ełku podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku nr 22 przy ul. Adama Mickiewicza w Ełku przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców wraz ze sprzedażą udziału w działce oznaczonej numerem 400/26.