Ogłoszenia

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Ełku

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Ełku, odbędzie się  26 czerwca 2020 roku (piątek) o godzinie 8.00 w  sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku,  przy ulicy Marsz. J. Piłsudskiego 4.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Opinia do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi przekazanej przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki pismem z dnia 9 czerwca 2020 r. na działalność Prezydenta Miasta Ełku dotyczącej wadliwego konstruowania konkursów..

4. Ciąg dalszy rozpatrywania petycji mieszkańców Ełku w związku z przyjętym nowym system gospodarki odpadami i wysokością opłaty za odpady komunalne.

5. Rozpatrzenie protestu mieszkańców z os. Grunwaldzkiego dot. kosztów oraz częstotliwości wywozu odpadów komunalnych.

6. Zakończenie obrad.

Posiedzenia Komisji w kadencji samorządowej 2018-2023 można obejrzeć na żywo w Internecie na kanale
YouTube Rada Miasta Ełku