Ogłoszenia

Lokal mieszkalny na sprzedaż

Lokal mieszkalny na sprzedaż

Miasto Ełk posiada do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal mieszkalny  nr 5 o pow. użytkowej 55,67 m2, położony na poddaszu (III kondygnacja) w budynku nr 17 przy ul. Suwalskiej w Ełku.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 135.500,00 zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy pięćset złotych).

Szczegóły dotyczące oferty sprzedaży dostępne są w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełku – pokój 235, tel. 87 732 61 35, na stronie internetowej Urzędu Miasta Ełku i w Biuletynie Informacji Publicznej.