Ogłoszenia

Raport z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania terenu położonego w sąsiedztwie ulicy gen. Józefa Bema, w obrębie 2 miasta Ełku

W dniach od 7 września do 18 września 2020 r. w Ełku na terenie dawnej tzw. „Bazy Żywca”  przeprowadzone były konsultacje, dotyczące zagospodarowania terenu położonego w sąsiedztwie ulicy gen. Józefa Bema w obrębie 2 miasta Ełku oznaczonego działkami nr 1687/1, 1687/2, 1687/3, 1687/4, 1687/5, 1687/6.

Celem konsultacji społecznych było poznanie oczekiwań mieszkańców osiedla Zatorze w zakresie zagospodarowania terenu położonego w obrębie 2 miasta Ełku, oznaczonego działkami nr 1687/1, 1687/2, 1687/3, 1687/4, 1687/5, 1687/6 oraz możliwości realizacji na części przedmiotowego terenu obiektu na potrzeby Stowarzyszenia „MONAR”.

Raport z konsultacji społecznych znajduje się tutaj