Ogłoszenia

Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Miasta Ełku

Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Miasta Ełku odbędzie się 20 października 2020 roku (wtorek) o godzinie 9.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, jako posiedzenie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Priorytety budżetu miasta na rok 2021.
4. Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego w trzech kwartałach 2020 r.
5. Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2020-2034.
6. Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2020 rok.
7. Opinia Komisji do projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVII.243.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Park Naukowo-Technologiczny w Ełku”.
8. Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Ełku (projekt radnych)
9. Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Ełku. (projekt radnych)
10. Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.
11. Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2020 roku.
12. Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Ełku w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021.
13. Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021.
14. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Ełku za I półrocze 2020 roku.
15. Sprawy różne i wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad.

Posiedzenia Komisji w kadencji samorządowej 2018-2023 można obejrzeć na żywo w Internecie na kanale