Ogłoszenia

Podatek od nieruchomości

UWAGA: w 2021 r. obowiązują stawki podatku od nieruchomości zgodnie z uchwałą nr XXXVI.357.17 Rady Miasta Ełku z dnia 26 września 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r.

Zobacz uchwałę: http://bip.elk.warmia.mazury.pl/system/obj/23742_UR.357.17.pdf