Ogłoszenia

Autor: M.N.
Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku odbędzie się 22 lutego 2021 roku (poniedziałek) o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, jako posiedzenie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Prezentacja Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ełku.

4.    Przekazanie sieci wod-kan ul. Lekarska.

5.    Inwestycje miejskie stan realizacji.

6.    Jezioro Ełckie – stan wody i postępy w pracach rekultywacyjnych.

7.    Opinia Komisji do projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Jeziorna IV”.

8.    Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Jeziorna IV”.

9.    Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Sielska”.

10.  Opinia Komisji do projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego "Ełk - Parkowa III".

11.  Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk - Parkowa III”.

12.  Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Centrum”.

13.  Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

14.  Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Ełk na rzecz Gminy Ełk, za cenę niższą niż wartość rynkowa nieruchomości.

15.  Opinia Komisji do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia opracowania „Działania Miasta Ełk na rzecz redukcji emisji CO2 do 2020 r.”

16.  Stanowisko w sprawie przebiegu drogi S16 w wariancie Białystok-Ełk. (Projekt Radnych Klubu KO-L)

17.  Stanowisko w sprawie rażąco niskiej alokacji przewidzianej w projekcie „Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce” na realizację programu regionalnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego. (Projekt Radnych Klubu KO-L)

18.  Rozpatrzenie wniosku mieszkańców ul. Kochanowskiego.

19.  Sprawy różne i wolne wnioski.

20.  Zakończenie obrad.

 

Posiedzenia Komisji w kadencji samorządowej 2018-2023 można obejrzeć na żywo w Internecie na kanale

YouTube Rada Miasta Ełku