Ogłoszenia

Autor: M.N.
Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Miasta Ełku odbędzie się 23 lutego 2021 roku (wtorek) o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, jako posiedzenie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Prezentacja wydatków związanych z remontami i utrzymaniem dróg oraz planowane remonty i inwestycje drogowe w 2021 roku.

4.    Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

5.    Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Ełk na rzecz Gminy Ełk, za cenę niższą niż wartość rynkowa nieruchomości.

6.    Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty i zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w 2021 rok. Projekt uchwały wniesiony przez radnych.

7.    Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Dwa warianty projektu uchwał wniesione przez Prezydenta Miasta.

8.    Stanowisko w sprawie rażąco niskiej alokacji przewidzianej w projekcie „Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce” na realizację programu regionalnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego. (Projekt Radnych Klubu KO-L)

9.    Sprawy różne i wolne wnioski.

10.  Zakończenie obrad.


Posiedzenia Komisji w kadencji samorządowej 2018-2023 można obejrzeć na żywo w Internecie na kanale

YouTube Rada Miasta Ełku