Ogłoszenia

Autor: Sylwia Dobrzyń
Dyskusja publiczna nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego "Ełk-Sikorskiego, Gdańska"

W związku z trwającym wyłożeniem do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk-Sikorskiego, Gdańska”, zapraszamy do wzięcia udziału w dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu.

Najbliższa dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona 25 lutego 2021 roku o godz. 10.00 w małej sali konferencyjnej Urzędu Miasta, z zachowaniem środków ostrożności zgodnych z przepisami odrębnymi, dotyczącymi panującego obecnie stanu epidemii wirusa COVID-19.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się także w siedzibie Urzędu Miasta Ełku (po telefonicznym umówieniu się), a także w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego- w trakcie realizacji oraz bezpośrednio pod linkiem.