Ogłoszenia

Autor: Raport z konsultacji dotyczących bezdomnych zwierząt
Raport z konsultacji dotyczących bezdomnych zwierząt
Zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Ełku w 2021 roku”.

Konsultacje „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Ełku w 2021 roku” rozpoczęły się 27 stycznia 2021 r., a zakończyły 5 lutego 2021 r. W trakcie konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi, opinie, wnioski i rekomendacje.

Raport z konsultacji dostępny jest tutaj: http://bip.elk.warmia.mazury.pl/10069/Program_opieki_nad_zwierzetami_bezdomnymi_oraz_zapobiegania_bezdomnosci_zwierzat/